Klasifikacija požara

Požari se razlikuju prema mjestu nastanka, vrsti materijala koji gori, obujmu, fazi razvoja, itd.

  • Prema mjestu nastajanja dijele se na unutrašnje i vanjske požare.
  • Prema vrsti gorive materije po europskoj klasifikaciji požari se svrstavaju u pet klasa:
  1. KLASA A: U klasu A se svrstavaju požari čvrstih materijala koji sagorijevaju plamenom i žarom, npr. drvo, papir i slični materijali.
  2. KLASA B: U klasu B se svrstavaju požari zapaljivih tekućina, koje se ne miješaju sa vodom, npr. derivati nafte, rastvarači, boje, lakovi, masti, itd. Za gašenje se koristi prah, ugljik dioksid ili pjena.
  3. KLASA C: U klasu C spadaju požari gorivih plinova, npr. metan, propan, butan, acetilen, itd. Za gašenje se najčešće koristi prah.
  4. KLASA D: U klasu D spadaju požari lakih metala, npr. aluminij, magnezij i njihove legure. Za gašenje se koriste samo suha sredstva (prah, suhi kvarcni pijesak, strugotina sivog ljeva).
  5. KLASA F: U klasu F spadaju požari biljnih i životinjskih ulja i masnoća.