Bonpet tekućina je vodena otopina anorganskih soli i organskih spojeva koja gasi požare s vrlo malo tekućine, maksimalno 5 l/m2.

Jedina tekućina je u svijetu koja požar gasi na dva načina:

    • Snižavanjem temperture, tj. hlađenjem gorive površine.
    • Sprečavanjem doticaja kisika sa gorivom površinom.

Bonpet tekućina u dodiru s gorivom površinom stvara zaštitni film koji je aktivan naredanih 48 sati, a onemogućuju stvaranje povratnog požara (ponovno zapaljenje).

Većina Bonpet proizvoda su pasivni i aktiviraju se automatski. Instalirani su iznad opreme koju štite, a reagiraju na plamen ili velike tempereture. Nakon automatske aktivacije, pogase požar, a gašenje traje maksimalno 30 sec. 

Bonpet tekućina nije štetna za ljude i okoliš.

Obavili smo niz testiranja u više zemalja diljem svijeta, a u Hrvatskoj je izmađu ostalog Bonpet proizvode testirala/certificirala i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski registar brodova (CRS), Učilište vatrogastva i civilne zaštite, Hrvatska željeznice i dr.

U ponudi tvrtke Eurocertus imamo nekoliko vrsta vatrogasnih proizvoda punjenih Bonpet tekućinom. Volimo ih podijeliti u dvije skupine, i to one pogodne Za dom, auto i ured, te Profesionalni sustavi.

Za dom, auto i ured

Sprej

Sprej

Granata

Granata

Ampula

Ampula

 

 

 

 

 

 

 

Vatrogasni aparat

Vatrogasni aparat

Vatrogasni aparat sa sprinklerom

Vatrogasni aparat sa sprinklerom

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalni sustavi

Mobilna vatrogasna stanica

Mobilna vatrogasna stanica

Fiksna vatrogasna stanica

Fiksna vatrogasna stanica

 

 

 

 

 

 

 

Mini stabilni sustav

Mini stabilni sustav

Stabilni sustav

Stabilni sustav