FVS je namjenjena za područja koja nemaju odgovarajuće ceste i staze, te se izrađuje na fiksnom postolju.

Tehničke karakteristike

  • Količina Bonpet tekućine: 1.000 litara
  • Dimenzije postolja: 1235 x 3000 mm
  • Pumpa: po narudžbi kapaciteta od 500 – 1.100 l/min (po izboru naručioca) 
  • Pogon: benzin ili dizel
  • Dužina mlaza: 30 – 50 m
  • Mlaz puni i raspršeni
  • Dužina crijeva na vitlu za brzu navalu: 25-100 m (po izboru naručioca)
  • Mješalica za vodu i Bonpet (opcija)
  • Usisno crijevo za vodu sa košarom (opcija)
Shema fiksna vatrogasna stanica

Shema fiksna vatrogasna stanica

Isporučuje se po zahtjevu kupca bez ili sa miješalicom za Bonpet tekućinu i vodu te sa usisnom košarom na crijevu dužine 7 m.

Mješavina Bonpeta i vode može izvrsno gasiti požare trave i makije, tj. niskog raslinja (mješavina 5% Bonpeta sa vodom dobiva efikasnost 20 puta veću nego kod gašenja sa samom vodom). 

1.000 litara Bonpet tekućine zadovoljava proizvodnju 20.000 litara mješavine.
20 x (bolji efekt gašenja) x 20.000 litara mješavine = 400.000 litara vode.
400.000 litara vode = cca 70 naleta kanadera CL – 415
400.000 litara vode = cca kapacitet 50 vatrodasnih cisterni