Jednostavan i pouzdan način za zaštitu imovine od požara na velikim i otvorenim površinama.

Projektira se i izvodi prema standardu SIST 1032:2008 koji je pripremljen radi nužnosti definiranja uvjeta potrebnih za primjenu stabilnog protupožarnog sustava s tekućim sredstvom za gašenje i podržava osnovne zahtjeve predmetnih direktiva EU, a standardizira Stabilni protupožarni sustav s tekućim sredstvom za gašenje i to:

 • Gašenje otvorenim mlaznicama
 • Gašenje sprinkler mlaznicama
 • Gašenje maglom

Stabini protupožarni sustav koji koristi Bonpet tekućinu se projektira i gradi kao zonski fiksni protupožarni sustav, koji se može koristiti i u zatvorenim i otvorenim prostorima. 

Namjenjen je za gašenje požara klasa »A«, »B« i »F«.

Prednosti

 • Ekološki razgradiva tekućina, koja nije štetna za ljude i okoliš.
 • Ne uzrokuje dodatne štete za okolinu poslije upotreba (nema problema požarnih voda, pjenila, praha, štetnih plinova, itd.).
 • Gašenje požara u unutarnjim i vanjskim prostorima.
 • Nije potrebno zatvarati prostorije, kao kod gašenje sa CO2 i drugih plinova.
 • Kod aktiviranja se stvara zaštitni film na gašenoj površini koji je aktivan narednih 48 sati, te onemogućuje stvaranje povratnog požara (ponovno zapaljenje).
 • Jednostavno održavanje.
 • Redovitim održavanjem neograničen radni vijek trajanja.
 • Gašenje ne ovisi o el. energiji
 • Nema volumnog i površinskog ograničenje za gašenje.

 Mogućnosti aktiviranja gašenja požara

 • Automatski preko adresabilnih javljača požara i vatrodojavne centrale.
 • Poluautomatski preko požarnih tipkala.
 • Ručno aktiviranje preko obilaznih ventila.

Razlike u gašenjima sa vodom i Bonpet tekućinom

Jedna od razlika je količina sredstva koje se koristi za gašenje požara.

Kod gašenje sa vodom, glavna svrha gašenje požara sa sustavima koji koriste raspršenu vodu je rasprskavanje vode, koja će sprječiti širenje požara i omogućiti intervenciju vatrogasaca i to je razlog zašto ovi sustavi moraju imati u zalihi velike količine vode ili stabilni dotok dovoljnih količina vode. Kolaletarne štete su velike.

Kod gašenje sa Bonpet tekućinom, glavna svrha našeg stabilnog sustava koji koristi Bonpet tekućinu je pogasiti požar, zbog njene učinkovitosti vrjeme gašenja traje maksimalno 30 sekundi i nakon pogašenog požara, nema dodatng zalijevanja kao kod gašenja sa vodom. Zbog ovih izvanrednih sposobnosti, spremnici sadrže relativno malu količinu Bonpet tekućine za gašenja požara (količina je određena projektom prema površini požara). Kolaletarne štete su zanemarive.

Primjena

Skladišta lako zapaljivih i eksplozivnih tvari, komora za lakiranje (lakirnice), transformatora (vanjskih i unutarnjih), trafostanice, stabilni agregati, EX (eksplozivne) zone, postrojenja za preradu plastičnih masa (vakum postrojenja), drvna industrija, industrija nafte, tuneli, garaže, hangari za avione, svi prostori bez obzira na veličinu prostora koji se štiti.